Toolbar

Mensen in staat stellen om hun plaats te vinden, zich vertrouwd te voelen in een herkenbare, aangename en stimulerende omgeving: dat is de opgave die ons bureau zich stelt.
De menselijke schaal, de functionaliteit van het ontwerp en de technische kwaliteit zijn daarbij eerste uitgangspunten. Harmonie en esthetiek vloeien er uit voort. Uiteindelijk moeten wij er voor zorgen dat de gebruikers zich thuis voelen in hun nieuw gebouwde omgeving om er met plezier te wonen, werken, leren of te recreëren. Het gaat om de gebruiker die vaak zelf niet bij het proces betrokken is, maar bij ons van doorslaggevende betekenis is.

Architectuur
We gaan met een open houding het bouwproces in en de uiteindelijke vorm van het gebouw zal afhangen van opdrachtgever, het gebruik, de omgeving en vele ander factoren. Architectuur is bij ons geen doel, maar blijft een middel. Tijdens het proces krijgt het gebouw zijn eigen identiteit. Daarmee is tevens gezegd dat het bureau diversiteit prefereert boven het volgen van één architectuurstroming.

Opdrachtgever
Het ontwerp- en bouwproces dient zich binnen de door de opdrachtgever en zijn adviseurs gestelde kwalitatieve, kwantitatieve en financiële randvoorwaarden af te spelen, want architectuur bestaat uit meer dan het aanbieden van creatieve kwaliteiten en het uiteindelijke ontwerp. Wij willen ook een betrouwbare partner en manager zijn in het realisatietraject. Daarvoor heeft de architect niet alleen vaardige handen nodig, maar vooral ook een luisterend oor.

Vraag
De kwaliteit van de dialoog tussen opdrachtgever en architect is cruciaal voor het uiteindelijke resultaat. In de startfase van iedere samenwerking geven wij daarom veel aandacht aan het inzichtelijk krijgen van de huisvestingsvraag van de opdrachtgever. Het formuleren van de vraag is essentiëler dan het geven van antwoorden, want als de vraag niet helder is, kan men niet het juiste antwoord geven. Door open te staan voor de opdrachtgever, zijn we een goed klankbord en kunnen we gezamenlijk het programma van eisen formuleren. Respect, vertrouwen en deskundigheid kenmerken zo de startfase waarin geen ruimte is voor vooringenomenheid.

Antwoord
Als de vraag is geformuleerd, wordt de opdrachtgever meegenomen in het ontwerpproces. Hij wordt betrokken bij het proces van ontwerpkeuzes maken en daarmee krijgt hij in een vroeg stadium tevens zicht op de consequenties van die keuzes. Door de kennis van de opdrachtgever met onze kennis en creativiteit te combineren, wordt het beste antwoord gegeven op de gestelde vraag.

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.