Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

,,Buitengewoon Zorgzaam biedt mijn dochter straks een thuis in plaats van een tehuis", zegt Hillegonda Hop, moeder van een bewoner van Buitengewoon Zorgzaam.

Appeltjes van Oranje, Dorpshuis Drempt is genomineerd!

Buitengewoon Zorgzaam is een initiatief ván en voor de bewoners van Amersfoort-Vathorst. Een plek met huisvesting voor twee zorginstellingen, een kerk en een kindercentrum met dagelijkse openstelling en beschikbaarheid van diensten en vrijwilligers voor de hele wijk!

Het ontwerp voor de nieuwbouw van de Brede school De Piloot is een school voor speciaal onderwijs. Kinderen met een gedragsstoornis krijgen hier hun lessen. In totaal zijn er 36 lokalen gerealiseerd die verdeeld zijn over twee vleugels van twee verdiepingen. In het middelste gedeelte is op de eerste en tweede verdieping een sportzaal.

“Mijn favoriete plek? Dat is natuurlijk de kleedkamer, daar waar voetbalhumor de dienst uitmaakt!”

Deze brede school is uniek in het onderwijsconcept. De school is een samenvoeging van een basisschool en voortgezet onderwijs. Dit resulteert in een doorgaande leerlijn van peuterspeelzaal, primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Het gebouw bevat een sporthal, een centrale aula die ook ingezet wordt voor culturele activiteiten (toneel, muziek), een peuterspeelzaal, basisonderwijs en middelbaar voortgezet onderwijs.
Vaklokalen als natuur en gezondheid worden ingezet als uitgifte van de aula, tijdens culturele festiviteiten en 's avonds voor de sporthal, waardoor de accommodatie een breed gemeenschapsfunctie krijgt. De sporthal voldoet aan de eisen van het NOC-NSF. Het vaklokaal cultuur is direct gekoppeld aan de monumentale centrale trap die tevens dienst doet als tribune. Hierdoor kan de aula ook gebruikt worden voor toneelvoorstellingen en presentaties, zowel voor de school als voor het dorp Onstwedde.

In Winterswijk-Oost vindt een kleinschalige gebiedsontwikkeling plaats. Die nieuwe multifunctionele accommodatie van de wijk zal hier ook ondergebracht worden en bestaat uit een basisschool, sportzaal en wijkvoorzieningen. De sporthal voldoet aan de eisen van het NOC-NSF.

In Almelo wordt een groot terrein herontwikkeld om te voldoen aan de woon- en zorgeisen van deze tijd. Op het terrein staan momenteel verschillende verpleegzorggebouwen, die gefaseerd zullen worden gesloopt. Carint Reggelandgroep en Twinta hebben een nieuwe zorgvisie voor ogen. De nieuwe zorgvisie gaat uit van 'zo gewoon mogelijk wonen'. Het nieuwe zorgconcept kenmerkt zich door een grotere autonomie dan voorheen. De opzet is voorzien in 156 intramurale plaatsen (verdeeld over vier gebouwen) voor psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en somatiek. Deze gebouwen staan solitair in de groene ruimte. Aan één kant bevindt zich een centraal gebouw met revalidatie- en centrale voorzieningen. De visie is door ontwikkeld in het landschapsplan, hier staan de sociale contacten en beweging centraal. Nu het wonen individualiseert is daar nog meer behoefte aan.

De Stichting Uitvaartverzorging voor Nijverdal en Omstreken heeft besloten om de bouw van een crematorium te realiseren, omdat de landelijke tendens aangeeft dat het aantal crematies toeneemt. De doelstelling van de Stichting is een kleinschalig crematorium, waar men in alle rust en tijd afscheid kan nemen van de dierbare.

Oud-leerlingen uit de jaren zeventig herinneren zich De Keerkring als een mooie en vooral gezellige school. Maar van dat mooie bleef deze eeuw weinig over. De kozijnen waren verrot en de school werd geplaagd door voortdurende lekkages. Wij hebben de opdracht ontvangen voor de nieuwe openbare basisschool. In het gebouw zijn een openbare basisschool, een peuterspeelzaal, een speel-o-theek en overige functies ondergebracht. Nu staat er een nieuwe openbare basisschool Keerkring in de Sterrenbuurt in Emmeloord. Weliswaar kleiner, maar ook moderner. In de hippe kleuren groen, paars en blauw. Een school waar heel veel licht binnenvalt en die een dak van sedum heeft, een mosdak, dat sterk isoleert.

In Scherpenzeel wordt een nieuwe basisschool gerealiseerd die een tweetal fuserende basisscholen huisvest. Het gebouw vormt het begin van de nieuwe uitbreidingswijk 'Plan Zuid'.

Brede school Ede-West ligt midden in een kenmerkende arbeiderswijk uit de jaren zestig. Samen met het naastgelegen winkelcentrum geeft de brede school de wijk een krachtig, uitnodigend en dynamisch hart. Het draagt bij aan de leefbaarheid van het gebied. De schoolpleinen en speelplaatsen rondom het gebouw zijn een groot deel van de dag openbaar toegankelijk.

Het was de wens van de opdrachtgever om een omslag te maken van instelling naar woonomgeving. Het oude beeld van lange gangen en grote groepen moest vervangen worden door woningen met kleine groepen van 6 bewoners. Na een intensief en inspirerend proces werd nog een stap verder gegaan. De revalidatie en psychogeriatrische bewoners worden ondergebracht in grote villa's in de stijl van de villa's langs de Barchman Wuytierslaan. Per groep van 6 bewoners is er een ruime woonkamer. De bewoners hebben elk een eigen kamer en de psychogeriatrische bewoners hebben hun eigen sanitair. De villa's zijn – met uitzondering van de revalidatie – niet verbonden met het centrale gebouw, zodat het een woonsituatie wordt waarbij het bezoek gewoon aanbelt om binnen te komen.

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.