Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

,,Buitengewoon Zorgzaam biedt mijn dochter straks een thuis in plaats van een tehuis", zegt Hillegonda Hop, moeder van een bewoner van Buitengewoon Zorgzaam.

Schauwzicht is een gebouw met appartementen die geschikt zijn voor mensen die zo lang mogelijk hun zelfstandigheid willen behouden de regie over hun leven in eigen hand willen houden.

Buitengewoon Zorgzaam is een initiatief ván en voor de bewoners van Amersfoort-Vathorst. Een plek met huisvesting voor twee zorginstellingen, een kerk en een kindercentrum met dagelijkse openstelling en beschikbaarheid van diensten en vrijwilligers voor de hele wijk!

De locatie Kop van de IJsbaan ligt in Gorinchem in de wijk Lingewijk-Noord. Op een markante locatie aan de ijsbaan ligt dit appartementengebouw op een plint van voorzieningen. In het in 'Dudok-stijl' ontworpen gebouw bevinden zich 60 levensloopbestendige woningen. Daaronder biedt de plint ruimte aan een zorgcentrum met grand café en satellietkeuken, een wijkcentrum, een bedrijfsruimte en een parkeerplaats voor circa 36 auto's.

Het wezen van het ontwerp wordt gevormd door een leipannen schil. Deze schil vat de diverse gebouwfuncties samen in een gebaar. De hoofdvorm van de schil reageert op de omgeving. Het gebouw neemt een centrale en alzijdige plek in op het terrein.

Binnen de contouren van de oude vesting van Woudrichem zijn woningen gebouwd in de sfeer en stijl van de oude stad. Gebonden aan het beschermde stadsgezicht is een subtiele invulling gegeven aan de inbreidingslocatie Hugo de Grootstraat / hoek Hoogstraat. Veel zorg is besteed aan de detaillering van de woningen waardoor een sfeervolle straatwand is ontstaan. Elke woning heeft zijn eigen karakter door verschillen in dakvorm, detaillering, kleur- en materiaalgebruik.

Het woonzorgcentrum 't Dijkhuis is enerzijds een signaal naar de buitenwereld en tegelijkertijd in zichzelf gekeerd. Je moet omhoog kijken en het gebouw beleven.
Het wordt gekenschetst als "een dorp in de samenleving". Beschermend voor de bewoners en gastvrij voor de buurt.

Het plan Warande in Utrecht Overvecht zal direct naast het gebouw Tamarinde van Zorggroep Aveant worden gerealiseerd. Het gebouw ligt in een gebied dat de overgang vormt tussen de wijk Overvecht en het achtergelegen park.

De Looborch vormt een slangvormig volume dat het terrein in twee stedelijke ruimten verdeelt; een groene ruimte rondom de monumentale Oosterkerk en een meer verharde ruimte tussen de vleugels van het gebouw.

In Den Haag staat een prachtig huis met een eigen verhaal: Ipse de Bruggen, een thuis voor LVG-jongeren. Hier wonen zogenaamde LVG-jongeren. Voor deze kwetsbare jongeren zijn nieuwe woongroepen ontwikkeld die aansluiten op hun specifieke behoeften en op de behoeften van hun hulpverleners. LVG-jongeren zijn kinderen en jong volwassenen met een lichte verstandelijke beperking van 6 tot 21 jaar.

Het landgoed Heimerstein te Rhenen tussen de Grebbeberg en de rivier de Grift vormt de woonomgeving voor verstandelijk gehandicapte bewoners. Voor de bewoners van Heimerstein is herkenbaarheid heel belangrijk. Verschillende plekken op het terrein worden verbonden door een landschappelijke route. Elke woning, activiteitengebouw en buitenruimte krijgt door een combinatie van vorm, ligging, kleurgebruik en detaillering een eigen identiteit. Het huis Heimerstein met het voorplantsoen markeert de toegang van het terrein. Een deel van de woningen bevinden zich aan het woonerf aan de kant van de Grebbeberg. De overige woningen zijn aan de kant van de Grift ruimer in het landschap gelegd. Deze woningen hebben aan de achterzijde een veranda om optimaal van het uitzicht te kunnen genieten. De activiteitengebouwen zijn rond een nieuwe brink gesitueerd. Een van de gebouwen is gericht op de al bestaande arena waardoor hier meer gebruik van kan worden gemaakt.

Het gehele complex is voorzien van een warmtebron (koude/warme opslag), hiermee wordt het gebouw in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld. Daarnaast zijn er zonnecollectoren geplaatst op het dak van het zorggedeelte, deze leveren een deel van de energie aan het zorggebouw. Er is een luchtbehandeling met warmtewiel toegepast, deze gebruikt de afgevoerde warme lucht om de verse koude lucht op te warmen. In de appartementen wordt innosource gebalanceerde ventilatie, die gefilterd en geluidwerend is, toegepast. Dit houdt in dat de koude lucht van buiten voorverwarmt wordt. Het resultaat is een gezond binnenklimaat en een gereduceerde EPC waarde. Daarnaast is er gebruik gemaakt van lichtsensoren.
Bouwkundige maatregelen die zijn getroffen, zijn onder andere het toepassen van FSC kozijnhout ter plaatse van de galerijen en aluminiumpuien met het ALU-ECO keurmerk. Dit houdt in dat het milieucertificaat borg staat voor recycling van het aluminium dat vrijkomt bij sloop of renovatie. De binnen spouwbladen bestaan uit houtskeletbouw wanden, dit zorgt voor een lichtere constructie, waardoor minder beton en staal nodig is.

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.