Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

,,Buitengewoon Zorgzaam biedt mijn dochter straks een thuis in plaats van een tehuis", zegt Hillegonda Hop, moeder van een bewoner van Buitengewoon Zorgzaam.

Schauwzicht is een gebouw met appartementen die geschikt zijn voor mensen die zo lang mogelijk hun zelfstandigheid willen behouden de regie over hun leven in eigen hand willen houden.

Buitengewoon Zorgzaam is een initiatief ván en voor de bewoners van Amersfoort-Vathorst. Een plek met huisvesting voor twee zorginstellingen, een kerk en een kindercentrum met dagelijkse openstelling en beschikbaarheid van diensten en vrijwilligers voor de hele wijk!

In Almelo wordt een groot terrein herontwikkeld om te voldoen aan de woon- en zorgeisen van deze tijd. Op het terrein staan momenteel verschillende verpleegzorggebouwen, die gefaseerd zullen worden gesloopt. Carint Reggelandgroep en Twinta hebben een nieuwe zorgvisie voor ogen. De nieuwe zorgvisie gaat uit van 'zo gewoon mogelijk wonen'. Het nieuwe zorgconcept kenmerkt zich door een grotere autonomie dan voorheen. De opzet is voorzien in 156 intramurale plaatsen (verdeeld over vier gebouwen) voor psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en somatiek. Deze gebouwen staan solitair in de groene ruimte. Aan één kant bevindt zich een centraal gebouw met revalidatie- en centrale voorzieningen. De visie is door ontwikkeld in het landschapsplan, hier staan de sociale contacten en beweging centraal. Nu het wonen individualiseert is daar nog meer behoefte aan.

Het was de wens van de opdrachtgever om een omslag te maken van instelling naar woonomgeving. Het oude beeld van lange gangen en grote groepen moest vervangen worden door woningen met kleine groepen van 6 bewoners. Na een intensief en inspirerend proces werd nog een stap verder gegaan. De revalidatie en psychogeriatrische bewoners worden ondergebracht in grote villa's in de stijl van de villa's langs de Barchman Wuytierslaan. Per groep van 6 bewoners is er een ruime woonkamer. De bewoners hebben elk een eigen kamer en de psychogeriatrische bewoners hebben hun eigen sanitair. De villa's zijn – met uitzondering van de revalidatie – niet verbonden met het centrale gebouw, zodat het een woonsituatie wordt waarbij het bezoek gewoon aanbelt om binnen te komen.

De locatie Kop van de IJsbaan ligt in Gorinchem in de wijk Lingewijk-Noord. Op een markante locatie aan de ijsbaan ligt dit appartementengebouw op een plint van voorzieningen. In het in 'Dudok-stijl' ontworpen gebouw bevinden zich 60 levensloopbestendige woningen. Daaronder biedt de plint ruimte aan een zorgcentrum met grand café en satellietkeuken, een wijkcentrum, een bedrijfsruimte en een parkeerplaats voor circa 36 auto's.

Het wezen van het ontwerp wordt gevormd door een leipannen schil. Deze schil vat de diverse gebouwfuncties samen in een gebaar. De hoofdvorm van de schil reageert op de omgeving. Het gebouw neemt een centrale en alzijdige plek in op het terrein.

Het woonzorgcentrum 't Dijkhuis is enerzijds een signaal naar de buitenwereld en tegelijkertijd in zichzelf gekeerd. Je moet omhoog kijken en het gebouw beleven.
Het wordt gekenschetst als "een dorp in de samenleving". Beschermend voor de bewoners en gastvrij voor de buurt.

De Hospice De Reggestroom heeft een plek gekregen in Rijssen aan het Groenewegje, tussen de Enterstraat en Oosterhofweg. Jorissen Simonetti Architecten heeft een prachtig, eigentijds hospice ontworpen dat geschikt is voor vier cliënten en hun naasten of familie. Het ontwerp komt volledig tegemoet aan de voorwaarden voor de benodigde zorgomgeving. Het biedt een veilige en beschutte omgeving, heeft een herkenbare indeling en geeft voldoende privacy voor de bewoners, maar ook voor hun familie en naasten. Het hospice heeft een huiselijke sfeer die gebaseerd is op kleinschalig wonen, zoals veel ouderen dat kennen in hun thuissituatie.

Op het terrein met de oude beuken en knoestige eiken staat een vriendelijke villa waar rust, goede verzorging, ruimte voor stilte en ruimte voor ontmoeting een plek krijgen. De karakteristieke bestaande bomen zijn blijven staan. De opeenvolging van seizoenen in het leven is prachtig zichtbaar in de bomen op het terrein.

De huisartsen- en fysiotherapiepost te Warnsveld is gelegen aan Het Horseler, nabij de rondweg van Warnsveld. Op deze bijzondere plek vormt het markante gebouw samen met de voorliggende grote vijver de entree van de achterliggende woonwijk.

Het plan Warande in Utrecht Overvecht zal direct naast het gebouw Tamarinde van Zorggroep Aveant worden gerealiseerd. Het gebouw ligt in een gebied dat de overgang vormt tussen de wijk Overvecht en het achtergelegen park.

De Looborch vormt een slangvormig volume dat het terrein in twee stedelijke ruimten verdeelt; een groene ruimte rondom de monumentale Oosterkerk en een meer verharde ruimte tussen de vleugels van het gebouw.

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.