Toolbar

Het wezen van het ontwerp wordt gevormd door een leipannen schil. Deze schil vat de diverse gebouwfuncties samen in een gebaar. De hoofdvorm van de schil reageert op de omgeving. Het gebouw neemt een centrale en alzijdige plek in op het terrein.

Er is een bijzonder filmpje gemaakt van de van Rinnebeek.

Het gebouw staat midden in een woonwijk in de Bilt waar voornamelijk flatgebouwen en rijtjeshuizen staan. De naastgelegen lagere school en het huidige rode kruisgebouw (voormalige kleuterschool) vormen de enige uitzondering ter plaatse. Deze gebouwen staan centraal op hun terrein, in een diagonale richting, hebben geen woonfunctie en zijn afwijkend qua maatverhoudingen.

Op de verdiepingen neemt de schil in eerste instantie de richting over die de school dicteert; richting kruispunt versnelt het gebouw in een ronding om vervolgens aan het achtergelegen grasveld een meer statische gevel over drie verdiepingen te tonen.

ontwerp

Waar de schil op de begane grond de functies indeelt en de bezoeker naar binnenleidt, omvat deze op de verdiepingen de besloten leefwereld van de psychogeriatrische patiënt, waarvan een buitenruimte op het dak van de begane grond deel uitmaakt .

De schil wordt naar de schaal van de omgeving aangepast door er gaten in te maken, zoals bij de ramen van de huiskamers op de verdiepingen en bij het trappenhuis. Vervolgens wordt op de begane grond de schil naar buiten gebracht om daar ook de hoofdindeling in het intern functioneren aan te brengen.

Overige gevelvlakken worden dichtgezet met glas. Door deze opzet wordt de relatie met binnen-buiten genuanceerd en de openbaarheid van de functies op de begane grond versterkt.

pve

Uiteenlopende functies zijn in het gebouw ondergebracht. Op de begane grond een HOED (Huisartsen Onder Een Dak), een afdeling van het Rode Kruis (met ambulancestalling) en een dagbehandeling. Op de twee verdiepingen elk twee verpleeggroepen van zeven bewoners (psychogeriatrisch patiënten). De functies op de begane grond hebben een meer openbaar karakter, terwijl de verdiepingen meer besloten zijn.

facts

Opdrachtgever: Woonstichting SSW
Project: Rinnebeek, multifunctioneel zorggebouw
Adres: St. Laurensweg 11-15, De Bilt
Bouw: Vios Bouwgroep BV

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.