Toolbar

Het belangrijkste doel is om een goed ontwerp te realiseren voor de eindgebruiker, dit is onze visie waar wij onze vakmanschap op afstemmen.
Ons bureau, Jorissen Simonetti architecten, heeft expertise in zowel de gezondheidszorg, onderwijs, woningbouw, utiliteitsbouw, herbestemming en restauratie op verschillende schaalniveaus; van stedenbouwkundige planontwikkeling tot en met interieurontwerpen en Meerjaren Onderhouds Plannen (MOP). Voor ieder project wordt een projectteam samengesteld. Dit team stellen we samen vanuit ons ontwerpteam van architecten, assistent-ontwerpers en de technische staf van projectleiders, tekenaars en specialisten op gebied van toezicht, bestekken / begrotingen, duurzaamheid en techniek / normering. Door het specialisme van ons bureau kunnen wij een breed dienstenpakket aanbieden. Het is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen, daarom zijn scholingen in de vakgebieden vastgelegd in ons kwaliteitssysteem . Ook ontwikkelen we zelf nieuwe concepten zoals 'het verpleeghuis van de toekomst' en het Emotioneel Programma van Eisen. Daarnaast gaan wij de dialoog aan met andere vakgebieden, waardoor we niet alleen een breed dienstenpakket aan kunnen bieden, maar ook een innovatief dienstenpakket.

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.