Toolbar

Naast ontwerpen wordt een groot deel van onze tijd besteed aan het goed interpreteren van de regelgeving, het toepassen van bouwbesluit en het implementeren van brandveiligheid, arbo-regels, duurzaam bouwen, woonkeur, bouwcollege e.d.

Wij zoeken uit wat van belang is voor het specifieke project, wat tegenstrijdig is en wat onnodig kostenverhogend werkt. Controlelijsten blijven hulpmiddelen voor bepaalde deelaspecten van het ontwerp, maar mogen nooit het denken zelf vervangen.

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.