Toolbar

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Bij Jorissen Simonetti architecten (JSa) is het inmiddels een belangrijk onderdeel in al onze ontwerpen.

Bij aanvang van een ontwerp is het mogelijk om in een vroeg stadium een ambitieniveau te bepalen. Dit kan onder anderen aan de hand van de Footprint. Het ambitieniveau wordt vastgelegd in een prestatieafspraak en kan gedurende het gehele ontwerp- en realisatietraject worden gemonitord en waar nodig worden bijgesteld.

JSa maakt gebruik van het instrument GreenCalc+ om de duurzaamheid van een gebouw of zelfs gehele wijk in kaart te brengen. GreenCalc+ beoordeelt duurzaamheid integraal op vier thema's. Deze thema's zijn: materiaal-, water-, energiegebruik en mobiliteit. Van elk thema wordt de milieubelasting (milieuschade) berekend die het gedurende de levensduur van een gebouw of wijk veroorzaakt. De duurzaamheid wordt vertaald in een overzichtelijke score: de milieu-index. De milieu-index geeft in één oogopslag weer hoe duurzaam een gebouw of wijk is.

Daarnaast kwantificeert GreenCalc+ de milieu effecten (emissies, uitputting, landgebruik en hinder) door ze uit te drukken in fictieve milieukosten. De milieukosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om het project, in z'n geheel, duurzaam uit te voeren zonder nadelige effecten voor het milieu.

Kortom GreenCalc+ is een meetinstrument om de duurzaamheid van het ontwerp, gedurende het gehele traject, te monitoren.

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.