Toolbar

Veel adviseurs geven tijdens het ontwerp en bouwtraject adviezen over diverse aspecten van het gebouw. Integratie van al deze adviezen is van belang als het gaat om kwaliteitsborging van het uiteindelijke product. Als Integraal Werkend Architectenbureau hebben we de kennis en kunde om een (complex) bouwtraject efficiënt te begeleiden. Begeleiding van een bouwtraject, door een IWA gecertificeerd bureau, van initiatieffase tot en met de instandhouding garandeert de opdrachtgever dat versnipperde adviezen tot een geheel worden samengevat, overlappende zaken worden voorkomen en faalkosten worden geminimaliseerd.


Binnen onze ISO certificering wordt aangegeven hoe ons proces verloopt, IWA geeft aan wat we maken. Niet alleen het eigen werk, maar ook dat van anderen wordt bekeken. Net als bij de ISO wordt ook bij het IWA certificaat door externe beoordelaars voortdurend beoordeeld of we nog voldoen aan de gestelde kwaliteits- en kundigheidseisen

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.