Toolbar

De omgeving prikkelt je zintuigen, wekt een bepaalde emotie bij je op en beïnvloed je gedrag. Altijd!

De beleving van het gebouw is het belangrijkste aspect waardoor een eindgebruiker zich thuis voelt. Met het Emotioneel Programma van Eisen (EPVE) maken we de beleving van de gebruikers inzichtelijk. We analyseren de emotie en vertalen deze naar bouwstenen. De bouwstenen worden ingezet in de leefomgeving. Hiermee verbeterd de kwaliteit van de leefomgeving, die met meer plezier wordt beleefd.

 

Waarom een EPVE?

Het EPVE is samen ontwikkeld met omgevingspsychologen. Bij iedere ontwerpopgave zijn de kaders voor de ruimte en technische eisen duidelijk beschreven in een Functioneel en Technisch Programma van Eisen. Bovendien is er veel aandacht voor het budget. Waar in het algemeen minder aandacht voor is, is de beleving of wel de emotie van het te ontwikkelen gebouw. Het EPVE geeft emotie een plek bij de ontwikkeling van bestaand en nieuw vastgoed. Om goede bouwstenen te ontwikkelen worden eindgebruikers (de bewoner, de collega, de verpleegkundige, de arts, de bezoeker, de passant, de leraar, de leerling en/of de buurman) bij het EPVE betrokken. Wat ontstaat is enthousiasme, betrokkenheid en een leefomgeving die gezamenlijk is ontstaan.


Hoe doen we dat?

Onze zintuigen worden geprikkeld door de omgeving waarin we verblijven, hierdoor wordt een bepaald gevoel of beleving opgewekt. Het EPVE vertaalt deze emoties naar bouwstenen voor een nieuwe omgeving om daar met plezier te wonen en te werken. Door toepassing van deze methodiek wordt de behoefte van de gebruiker inzichtelijk. "Bij het EPVE zoek je in eerste instantie niet naar oplossingen, maar inventariseer je eerst de vragen die bij mensen leven, emotioneel, psychisch, menselijk. Daarna ga je het oplossen. Met deze methodiek wordt inzicht verkregen in de behoeften van de gebruiker door hen hun nieuwe woon-, werk- of leeromgeving vooraf te laten 'beleven'. De invloed van een leefomgeving op emotie kan groot zijn. Het EPVE draagt concrete oplossingen aan en vormt, samen met het technisch- en functioneel programma van eisen en de begroting, een solide basis bij renovatie- of nieuwbouwprojecten. In speciaal daarvoor ontwikkelde workshops worden emoties achterhaalt.


Hoe gaat dat in zijn werk?

De workshops doorlopen een aantal stappen:

+ Er wordt eerst in beeld gebracht wie de gebruikers zijn van het gebouw en de ruimtes.

+ Met de gebruikers, wordt ingezoomd op de emoties van de ruimte. Het inzoomen zorgt voor antwoorden die vertellen waar de gebruiker zich lekker bij voelt. Wat is er bijvoorbeeld nodig om geconcentreerd te werken, hoe kan iemand zich ontspannen en/of hoe herstelt iemand sneller. De resultaten vormen de eerste versie van het Emotioneel Programma van Eisen.

+ Deze stap is een vervolgstap en vertaalt de gevonden emoties om naar bouwstenen voor het ontwerp. Met de gebruikers is het mogelijk om een co-creatiesessie te volgen. Dit wil zeggen dat er samen schetsen, tekeningen, foto's, filmpjes en/of 'moodboards' worden gemaakt, waardoor er nog een duidelijker beeld ontstaat van de beleving, verwachtingen en interpretatie van de gebruikers. Met deze stap krijgen bouwstenen daadwerkelijk vorm.

+ De laatste stap, het presenteren van het Emotioneel Programma van Eisen. 

 

 

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.