Toolbar

Ontwikkelingen als duurzaam bouwen, energiezuinig bouwen, CO2 neutraal en cradle to cradle (C2C) volgen elkaar steeds sneller op. Toepassing van duurzame materialen, het treffen van extra isolatiemaatregelen en/of het ontwerpen van multifunctioneel gebruik vraagt een 'flinke' investering met het oog op de toekomst. Binnen het duurzame kader zijn in de loop der jaren een groot aantal initiatieven / concepten ontstaan met de bijkomende verwarringen en freudiaanse versprekingen.
Wij hanteren geen van deze concepten als uitgangspunt (sommige zijn binnen een bepaalde scope erg tegenstrijdig), maar stellen samen met de initiatiefnemer een bilateraal ambitieniveau vast. Onze opgedane kennis hebben wij samengebracht in een concrete tool die we de "JSa Footprint" noemen. De tool is een communicatiemiddel om samen met de initiatiefnemer het ambitieniveau op duurzaamheid vast te stellen.

Graag een duurzaam ontwerp zien?  Neem dan eens een kijkje bij de Veldhuizerschool. (Gekozen tot meest frisse school van Nederland, door Agentschap NL)

Wilt u meer informatie over de Footprint, dan ontmoeten wij u graag. 

Basis

De basisvoetafdruk van JSa (Jorissen Simonetti architecten) is de basis waarbij de 'standaard' duurzame maatregelen al als normaal worden geïntegreerd in het ontwerp. Dit zijn primaire aandachtspunten in materiaalgebruik, volumegebruik, zonering en energetische oplossingen. Vervolgens kan, afhankelijk van het ambitieniveau, de voetafdruk per pijler worden aangevuld naar het gewenste niveau. Hierin worden per pijler een kwalificatie (ambitie) toegekend waaraan het ontwerp zal moeten voldoen. Dit reikt van brons tot platinum en is voor elke gebruiker / opdrachtgever weer verschillend. De pijlers zijn met name gericht op het duurzaam bouwen in de toekomst, welke zich meer zal toeleggen op onderwerpen met hoge mate van bewustwording, gezondheid, kostenbeheersing in beheerfase en emotie. Wanneer het ambitieniveau voor elke pijler is bepaald, wordt deze vertaald in ons eigen dubo-programma van eisen, waarin alle randvoorwaarden zijn gekwantificeerd en voor elke discipline in kaart is gebracht. Zo wordt per fase en per onderdeel het gekozen ambitieniveau (middels iso-systematiek) gewaarborgd. Wij voeren als architectenbureau ook niet de discussie over 'het klimaatprobleem', met alle voors en tegens, maar richten ons op de onderwerpen binnen de duurzame scope die niet weerlegbaar zijn en iedereen zou moeten aanspreken. Een goed voorbeeld is hierin het grondstoffengebruik in de bouw, deze is niet onuitputtelijk en zal afhankelijk van het type, al binnen 2 of 3 decennia uitgeput zijn.
Deze tool is ontwikkeld in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij wij Jorissen Simonetti architecten duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.
Beschrijving van de 5 pijlers: gezondheid, reduceer maandelijkse lasten, educatie / beleving, bewustwording en groene esthetica.

Gezondheid

Binnen Jorissen Simonetti architecten staat de gebruiker en zijn beleving centraal. Daarbij speelt de gezondheid, of het binnenmilieu een cruciale rol. Daarbij laten onze architecten zich tevens leiden door de wetenschap omtrent de psyche van de mens en daaraan gerelateerde acties in het gebouw.
Reduceer maandelijkse lasten
Dit is de emotionele kant van het besparen van energie. Het verminderen van een totaalbedrag werkt minder dan het aantonen van een maandelijkse reductie. Binnen de expertisegroep "ontwerpen met oog voor beheer" en onze vastgoedtak "Vastgoedfocus" is het mogelijk snel de totaal levensduurkosten van het gebouw in te schatten en hierna beheerbewust te ontwerpen. De exploitatiekosten (bouwkosten: levensduurkosten = 5:200) spelen een significante rol.

Educatie/beleving

Soms is het nodig dat gebruikers, maar ook bijvoorbeeld schoonmakers, op de hoogte zijn hoe het gebouw te gebruiken. Net als een energiezuinige auto, waarbij bepaalde onderdelen dan meer aandacht genieten, geldt dat ook voor een gebouw. Na de oplevering van het gebouw kan worden vastgesteld dat deze nog zeker een jaar lang wordt gemonitord en de gebruikers uitleg krijgen voor bepaalde spelregels. Wanneer dit niet gebeurd is de kans aanwezig dat niet het optimale duurzame rendement wordt behaald.


Bewustwording

Dit kan op verschillende manieren worden benaderd; bijvoorbeeld zoals eerder beschreven, mensen laten realiseren dat we milieutechnisch onze verantwoording moeten nemen. Of, wat interessanter is, de leveranciers (derden) laten voldoen aan maatregelen welke duurzaam verantwoord zijn. Een stapje verder in deze bewustwording is dat deze leveranciers enkel mogen leveren, als ze hun product aan het einde van de economische levensduur weer terug nemen (leasen). Immers wie iets weer moet terugnemen, zal zich ervan bewust zijn dat het beter is dat hetgeen niet milieubelastend zal werken.


Groene esthetica

De meest duurzame gebouwen van dit moment, zijn met name de gebouwen waarbij het groene karakter ontbreekt en dan met name in het exterieur. Binnen de verstedelijkte gebieden zou het een verademing zijn als 5-zijden (inclusief het dak) een groen karakter zouden krijgen, waarbij het grijs temeer naar de achtergrond zou verdwijnen.

 

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.