Toolbar

Het kenniscentrum heeft tot doel om onze gezamenlijke kennis en kunde te bundelen, te laten toenemen en ten dienst te stellen van uw facilitair beheer.
Wij vinden dat uw huisvesting u dient te assisteren in uw bedrijfsvoering, niet hinderen. Wij geloven in gebouwen die u energie opleveren, die tijdloos zijn en waarin u zonder moeite opereert. Daarom zijn wij initiatiefnemers van het Kenniscentrum Exploitatiegericht Ontwerpen.

Het Kenniscentrum Exploitatiegericht Ontwerpen wordt gevormd door acht gerenommeerde adviseurs op het gebied van huisvesting. Het is een diverse groep deelnemers: architecten, installatieadviseurs, huisvestingadviseurs en bouwmanagers.

Alle deelnemers zijn actief aan de ontwerpende en adviserende kant van het bouwproces. Ook hebben zij een grote kennis en kunde op het gebied van het beheren en exploiteren van gebouwen: bedrijfsvoering, schoonmaak, onderhoud en energie.
Op deze wijze wordt een brug geslagen tussen ontwerp, beheer en exploitatie.

Naast de opbrengsten die met een bepaalde huisvesting kan worden gegenereerd, brengt deze ook altijd kosten met zich mee. In de initiatieffase is het verstandig een berekening te maken van te verwachten kosten gedurende de gehele levensduur, de Total Cost of Ownership (TCO). Door inzicht in deze gegevens kunnen met name al in het ontwerptraject besluiten worden genomen die een gunstig effect op de kosten hebben. Hierdoor zal het rendement toenemen.

Heeft u vragen over het beheer en de exploitatie van uw huisvesting?
Wij kunnen u vrijblijvend van een onafhankelijk en compleet advies voorzien. Neem contact met ons op voor een kennismakend gesprek.

Er zijn veel mogelijkheden om uw pand te verduurzamen. Maar welke is het meest kostenefficiënt nu en in de toekomst?

Kost uw gebouw u geld? Ervaren uw medewerkers hun huisvesting als een noodzakelijke last of als een handig gereedschap?

Het kenniscentrum houdt tweemaandelijkse deelnemersbijeenkomsten en eenmaal per jaar een open opdrachtgeversbijeenkomst.
U bent hier van harte welkom! U kunt zich aanmelden voor de volgende bijeenkomst door ons een e-mail te sturen.

 

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.